Vid våra uppdrag följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kompletterar i samråd med beställare med de extra åtgärder som krävs så eventet kan ske säkert för besökare och personal.

Exempel på åtgärder runt och i eventområdet är:
– avståndsmarkeringar på golv och skyltar
– köavskiljare och kösystem
– handspritstationer
– regelbunden desinfektering av eventytor
– plexiglasskärmar
– användning av engångshandskar

Vi har även valt att pausa vissa event tillsvidare.